Στοιχεία για την ταυτότητα της περιοχής

Θεωρούμε ότι η δική σας συμβολή στην διαμόρφωση της τουριστικής ταυτότητας και ανάπτυξης της Αιγιάλειας είναι πολύτιμη, και ένα πρώτο βήμα είναι η συμπλήρωση των ειδικών φορμών που θα βρείτε πιο κάτω και αφορούν πληροφορίες σχετικά με:

 

  1. Την επιχείρησή σας, τον σύλλογο, άλλο φορέα που σχετίζεται με πολιτιστικές ή τουριστικές δραστηριότητες.
  2. Τις εκδηλώσεις (πολιτιστικές ή άλλες ) που πραγματοποιούνται στη περιοχή μας από τον φορέα σας, π.χ., Οινοξένεια, ή που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε.
  3. Τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας από τον φορέα σας ή που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε, π.χ., διαδρομές στη φύση με εκπαιδευμένα άλογα από τον Ιππικό Όμιλο Αιγίου.
  4. Τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή μας, π.χ., Πλάτανος του Παυσανία και 12 βρύσες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που θα καταχωρίσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου (ιστοσελίδα, εφαρμογές, ενημερωτικό υλικό) και δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συζήτηση σχετικά με το έργο FAME Road και τους στόχους του.

Επιχείρηση/σύλλογος/άλλος φορέας

Πατήστε το κουμπί για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της επιχείρησης, του συλλόγου ή άλλου φορέα που σχετίζεται με πολιτιστικές ή τουριστικές δραστηριότητες.

Εκδηλώσεις

Πατήστε το κουμπί για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της εκδήλωσης (πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος) που υλοποιεί σε τακτική βάση (ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή άλλη) ή σχεδιάζει να υλοποιήσει ο φορέας σας. Μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μία εκδηλώσεις.

Δραστηριότητες

Πατήστε το κουμπί για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της δραστηριότητας που προτείνετε να υλοποιηθεί και μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή μας. Μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μία δραστηριότητες.

Σημεία ενδιαφέροντος

Πατήστε το κουμπί για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του σημείου ενδιαφέροντος που σχετίζεται με προστατευόμενες περιοχές, περιοχές φυσικού κάλλους, μνημεία και τόπους που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά (υλική και άυλη) της Αιγιάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fameroad.eu